SITGES METÀL.LIQUES

 

silo metalico

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

* Cilindre, con i sostre fabricats amb xapa llisa galvanitzada per al perfecte lliscament de les farines

* Escales amb perfil de tub galvanitzat i cèrcols de protección

* Pota amb perfil omega laminada en fred i galvanitzada

* Obertura de la tapa des del terra amb barra

OPCIONAL

Sitges amb descàrrega lateral o pantalons, amb 1 ó 2 sortides

Caixetins per a sinfí o tranasportador

Sortida auxiliar per a carretó

LES SITGES PODEN FABRICAR-SE EN DIFERENTS MESURES D´ALÇADA I DESCARGA

Ø Anells Volum Capacitat Altura descarrega standar Num. Potes
           
1,91 m 1,5 6,17 m3 3.700 Kg 1,05 m 3
1,91 m 2 7,83 m3 4.700 Kg 1,05 m 3
1,91 m 2,5 9,50 m3 5.700 Kg 1,05 m 3
2,30 m 2 12,5 m3 7.500 Kg 1,17 m 4
2,30 m 3 16,6 m3 10.000 Kg 1,17 m 4
2,55 m 2 15 m3 9.000 Kg 1,17 m 4
2,55 m 3 20 m3 12.000 Kg 1,17 m 4
2,55 m 4 25 m3 15.000 Kg 1,07 m 4
2,55 m 5 29 m3 17.500 Kg 1,07 m 4
SITJA AMB CAIGUDA CENTRAL PER A AUTOMÀTIC

SITJA AMB CAIGUDA CENTRAL PER A AUTOMÀTIC

SITGES AMB CAIGUDA CENTRAL PER A AUTOMÀTIC -TANDEM-

SITGES AMB CAIGUDA CENTRAL PER A AUTOMÀTIC -TANDEM-

SITGES AMB PANTALONS

SITGES AMB PANTALONS