BOMBA DOSIFICADORA SERIE FPV 220V i 12V-clorador

La bomba dosificadora electromagnética FPV és la perfecta solució per exigències de dosificació mitjanes, equipades amb display lcd, funcionament per microprocesador i regulació de freqüència i de columnes d´injeccio.

FPV es caracateritza per la seva dosificació constant proporcional on disposa de control de nivel, multifunció i dosificació de manteniments.

 

BOMBA DOSIFICADORA SERIE TMS-220V i 12V

La bomba dosificadora serie “TMS” és la solució ideal per a la petita i Mitjana dosificació de productes químics.

Tots els paràmetres de funcionament i control son accesibles a través de les tecles i la visualitzacio del display LCD retrol.luminat .

La capacitat de la bomba está determinada pel nombre d´impulsions i de la capacitat per injecció unitària .

La regulació de la capacitat per a la injecció unitària és lineal en el valors compresos entre el 30% i 100%

Diposit Agitador de 120 litres de 220v i 12v

Dipòsit agitador de polietilè amb capacitat per 120 litres .

Motor agitador de 12v amb Caixa de control.

Alimentacio de la Caixa de control de 220v i 12v .

 

COMPTADOR D´IMPULSOS

Comptadors per aigua freda

Comptadors tipus Woltmann DN50 a DN200 d´esfera seca amb brides, lectura local o amb sistema emisor d´impulsos, cable RG58 de longitud de dos metres i equipar amb connectors BCN