COBERTES FLOTANTS

cubierta para balsa cubiertas balsas

 

La coberta flotant és un sistema de cobriment total i flexible amb capacitat per adaptar-se a les oscil·lacions del nivell de l'embassament.
Formada per draps soldats entre si amb làmina coextruïda bicolor de 1,2 mm. Geomembrana de fabricació nacional mitjançant poliolefines termoplàstiques amb excel·lents propietats mecàniques, resistència UV i flexibilitat.

En aquesta geomembrana s'instal·larà un sistema de llasts, així com airejadors/vàlvules que expulsin qualsevol bossa de gas interior de manera que sempre quedi adherida a la superfície.

Al canal de llastrat s'instal·larà una bomba submergible de 0 3 kw o similar i mànega de 32 mm per tal de bombar l'aigua acumulada a la part exterior de la coberta.

L'experiència en nombrosos projectes d'instal·lació de cobertes per a basses ha permès la implementació d'un sistema de coberta flotant amb un disseny simplificat, però completament funcional, en què la geomembrana és capaç d'adaptar-se a diferents nivells d'explotació facilitant una evacuació correcta de les aigües pluvials, el disseny també compta amb airejadors que possibiliten l'evacuació de l'aire i els gasos acumulats sota la coberta. Aquest sistema es completa amb una geomembrana que ha estat desenvolupada específicament per a aquesta aplicació i que es caracteritza per la seva flexibilitat i resistència multiaxial.

El disseny de la coberta limita el contacte del purí amb l'atmosfera reduint fins a un 80% les emissions d'amoníac i altres gasos d'efecte hivernacle respecte a un magatzem sense cobrir. cosa que permetrà arribar a una reducció del 100% de les emissions.

Sistema de coberta flotant per a tot tipus de basses, tancs, dipòsits o llacunes per a emmagatzematge, tractament o depuració daigües residuals, purins i altres residus líquids.

* Redueix en un 80% les emissions d'amoníac a l'atmosfera durant l'emmagatzematge exterior del purí, així com les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle respecte a un magatzem sense cobrir.

* Permet el procés de digestió anaeròbica.

* Redueix el creixement d'algues.

* Elimina la propagació d'olors.

* Redueix la contaminació causada per l'arrossegament del vent.

* Proporciona aïllament tèrmic contra les gelades, fent possible el procés de biodigestió anaeròbica.

El disseny de la coberta limita i contacte del purí amb l'atmosfera reduint fins a un 80% les emissions d'amoníac i altres gasos d'efecte hivernacle respecte a un magatzem sense cobrir. La coberta també facilita la recol·lecció i conducció del biogàs per aprofitar-lo que permetria arribar a una reducció del 100% de les emissions.

A la terminació de les obres se li aportarà CERTIFICAT DE GARANTIA del proveïdor per un període de 10 anys que cobreix els danys que poguessin ocasionar-se i reparacions que calgui com a conseqüència de vicis del material i/o vicis de la seva posada en obra amb un límit màxim del valor de obra.

 

TREBALLS REALITZATS DE COBERTES DE BASSES

// ]]>